Slider
TONAVA, akciová společnost - stoletá tradice výroby vah

 

Ve druhé polovině 19. století se začal v Úpici velmi čile rozvíjet textilní průmysl, zpracovávající len, bavlnu a jutu.V roce 1894 přichází z Prahy do Úpice Emil Morawetz s úmyslem, aby v tomto kraji s dostatkem levných pracovních sil, zavedl výrobu vah pro obchod a průmysl.

 

Novou výrobou byla zejména stolní kupecká váha podle vzoru Beranger a pro domácnost se začalo s výrobou vah typu Roberwal. V roce 1895 zemřel a jeho závod převzal bratr Karel Morawetz.

 

V roce 1900 byla zavedena kusová výroba běhounových vah skladištních. V roce 1902 byla uvedena na trh novinka - decimální běhounová váha, která se stala nejoblíbenější vahou hospodářství. V roce 1922 vstupuje do služeb závodu první skutečný konstruktér, výroba se na tehdejší poměry modernizuje a ve větším měřítku se začínají vyrábět speciální váhy.

 

kamor 1926   V roce 1926 se výroba specializuje výhradně na výrobu vah. V této době také vzniká ochranná známka KAMOR, s typickou ruční vahou a čtyřmi hvězdičkami. Hvězdičky v tomto znaku znamenají světadíly, kam se s výrobky pod značkou KAMOR do této doby dodávaly. Po skončení druhé světové války začalo docházet ke změnám v hospodářství země. 
     
kamor 1948   V 1945 byla do závodu zavedena národní správa. V roce 1947 přebírá nad podnikem národní správu národní podnik Zbrojovka Brno a v roce 1948 po znárodnění se stává načas pobočným závodem Zbrojovky Brno.
     
tonava 1950   V roce 1950 vzniká samostatný národní podnik se jménem TONAVA, které vzniklo z počátečních písmen názvu TOvárna NA Váhy.
     
tonava   Dalším důležitým mezníkem v historii výroby vah v Úpici znamená 1. duben 1953, kdy základní závod v Úpici ztratil statut podniku a v rámci celostátní reorganizace průmyslu se stal závodem VHJ Transporta Chrudim. Integrace dále pokračovala zařazením Transporty Chrudim do firmy Vítkovice.
     
tonava 1991   Samostatný státní podnik Tonava vzniknul neprodleně po společensko politických změnách v naší republice v roce 1990. V referendu zaměstnanců bylo rozhodnuto o převzetí původního názvu Tonava.
     
tonava 1993   Privatizace podniku restitučním způsobem a následný vznik akciové společnosti TONAVA, akciová společnost spadá do let 1993. Vstup nových investorů, vznik obchodně technické společnosti Calibra CZ, s.r.o., vznik akciové společnosti Calibra Group, a.s. a tím i přechod na holdingové uspořádání proběhnul postupně od roku 2001.

Český výrobce navažovacích technologií s tradicí od roku 1894

TONAVA akciová společnost

Havlíčková 437

542 32 Úpice

Česká republika

+420 499 802 111

tonava@tonava.cz