Slider

Výroba vah pro gumárenství

Dávkovací a pytlovací váhy

Váhy pro stavebnictví

Váhy pro zemědělství

Výhy pro stavebnictví

 

Obrovský sortiment stavebních hmot a z toho plynoucí specializace výrobních společností vyžaduje velkou míru flexibility v řešení požadavků na výrobní technologie. Je tedy důležité od samého začátku přesně specifikovat charakter a fyzikální vlastnosti zpracovávaných materiálů a výkon zařízení tak, aby v průběhu řešení zakázky nedocházelo ke zbytečně neočekávaným změnám a tím pádem i finančním ztrátám.

  • Navažovací linky a váhy pro výrobu stavebních hmot a směsí,
  • navažovací linky a váhy pro balení stavebních hmot a směsí,
  • dodávka řídících systémů vč. připojení k nadřazenému ŘS, 
  • dodávky částí technologických celků na klíč.

Český výrobce navažovacích technologií s tradicí od roku 1894

TONAVA akciová společnost

Havlíčková 437

542 32 Úpice

Česká republika

+420 499 802 111

tonava@tonava.cz