CZ | EN

Zaměření parapetů

Zaměření venkovních parapetů

Rozměr délky venkovních parapetů včetně krytek volíme minimálně shodný s rozměrem rámu okna. Z důvodu tepelné roztažnosti parapetů je čistý výrobní rozměr délky venkovních parapetů o 6 až 10 mm kratší.

Technologický postup montáže venkovních okenních parapetů

 • Před montáží venkovních parapetů je třeba zkontrolovat povrch podkladu zda-li je pevný a rovný.
 • Podklad musí být 20 - 30 mm pod horní hranou okenního rámu, do kterého montujeme parapet.
 • Na upravený a očištěný podklad naneseme nízko expanzní (max. 40 %) montážní pěnu, do které uložíme připravený parapet. Ihned pomocí vodováhy vyrovnáme do spádu cca. 7 º a na 10 – 15 minut zafixujeme.
 • Z důvodu tepelné roztažnosti parapetu je čistý výrobní rozměr délky venkovního parapetu o 6 - 10 mm kratší (v boční krytce vůle 3 - 5 mm). Při použití hliníkové krytky je vhodné do drážky v krytce nanést silikonový transparentní tmel.
 • Při osazování parapetu musí být mezera mezi boční hranou a špaletou okna 2 mm.
 • Montáž parapetu se nesmí zahájit před provedením štukových omítek a jejích vyzrání.
 • Okenní parapet vždy zasouváme pod okenní rám, tím ho zabezpečíme proti vytržení. Zadní hranu prošroubujeme skrze otvory v parapetu s rámem okna, na šrouby nasadíme krycí čepičky.
 • Vzdálenost mezi zdí a vnitřní hranou nosu musí být minimálně 40 mm. Z důvodu dostatečného místa pro odkap vody a nenarušení omítky.
 • Po vytvrdnutí montážní pěny vyplníme spáry mezi okenním rámem a parapetem silikonovým tmelem, stejně tak mezi zdivem a parapetem akrylátovým tmelem vhodného odstínu.
 • Po dokončení montáže zkontrolujeme nepoškrábanost a případné jiné poškození okenních parapetů a začištění spár.
 • Ochranou fólii parapetu ponecháme pokud hrozí následnými stavebními pracemi poškození zvláště chemické.
 • Na osazené parapety je zakázáno stoupat, chodit po nich a používat je jako pracovní plochu pro jiné stavební práce.

Zaměření vnitřních parapetů

Výrobní rozměr délky vnitřních parapetů záleží na tom, zda jej budeme zasekávat do zdi či nikoliv, zda je špaleta kolmá nebo se rozevírá a zda bude parapet přesahovat přes topný registr.
 
Pokud nezasekáváme parapet do zdi, změříme délku špalety a odečteme 5 mm pro boční krytky.
Pokud zasekáváme parapet do zdi, zaměříme délku špalety a přičteme min. 20 mm. Potom bude parapet zasekán 10 mm na každé straně ve zdi.
 
V případě, že špalety nejsou kolmé nýbrž rozevřené, musíme postupovat při stanovení délky vnitřního parapetu jinak, a to odměřením rozměru z hrany na hranu omítnuté špalety v nejotevřenějším místě a přičíst 20 mm.
 
Hloubku (šířku) vnitřních parapetů zaměříme s ohledem na topný registr. Pokud jej budeme překrývat musíme volit výběr pouze z nabídky dřevotřískových parapetů. Při úplném překrytí musí mít parapet vyříznutý obdélníkový otvor pro mřížku. Touto úpravou docílíme volného proudění teplého vzduchu k oknu, aby nedocházelo k zarosení skel okna.
 
V případě že nebudeme topný registr překrývat, rozměr hloubky (šířky) měříme od parapetní drážky v rámu okna nebo od parapetní lišty pod rámem okna k hraně omítnuté špalety, připočteme tloušťku nosu parapetu a minimální vůli mezi nosem a zdí 20 až 30 mm.

Technologický postup montáže vnitřních okenních parapetů

 • Před montáží vnitřních parapetů je třeba zkontrolovat povrch podkladu zda-li je pevný a rovný.
 • Podklad musí být 20 - 30 mm pod horní hranou okenního rámu, do kterého montujeme parapet.
 • Parapety se nesmějí montovat do vlhkého, nebo nevyzrálého podkladu, kdy muže dojít k vstřebání vlhkosti a tím znehodnocení výrobku. Přípustná vzdušná vlhkost je 50 – 70 % vzdušné vlhkosti. Teplota při montáži by měla být v rozmezí 10 – 25°C. Během montáže nesmí dojít k prudkým výkyvům teplot.
 • Montáž parapetu se nesmí zahájit před provedením štukových omítek a jejích vyzrání.
 • Okenní parapet vždy zasouváme pod okenní rám, tím ho zabezpečíme proti vytržení. Pokud parapet nemůžeme zasunout, doporučujeme ho připevnit na kovový okenní rám, nebo plastový profil tvaru „L“ nebo „U“, pomocí kterého zamezíme jeho vytržení.
 • Pokud bude špaleta pravoúhlá a začištěná akrylátovým tmelem měla by být mezi boční hranou parapetu a špaletou okna mezera 2 mm.
 • Mezera mezi zdí a hranou nosu musí být min. 5 mm.
 • Na upravený a očištěný podklad se nanese nízko expanzní (max. 40 %) montážní pěna, do které uložíme parapet. Uložený parapet ihned pomocí vodováhy vyrovnáme do spádu cca 2º na 10 – 15 minut zafixujeme.
 • Po vytvrdnutí montážní pěny vyplníme spáry mezi okenním rámem a parapetem silikonovým tmelem, stejně tak mezi zdivem a parapetem akrylátovým tmelem vhodného odstínu.
 • Po dokončení montáže zkontrolujeme nepoškrábanost a případné jiné poškození okenních parapetů a začištění spár.
 • Následně bychom měli zamezit jakýmkoli stavebním prací, které by mohly přenést vlhkost na parapety.
 • Na osazené parapety je zakázáno stoupat, chodit po nich a používat je jako pracovní plochu pro jiné stavební práce.

 

TONAVA, akciová společnost
Havlíčková 437,
542 32 Úpice, Česká republika


tel.: +420 499 802 111
e-mail: tonava@tonava.cz